Introductie CO2 Neutrale producten

OK heeft een klimaatneutrale versie van haar brandstoffen op de markt gebracht onder de naam CO2 Neutraal. OK compenseert de CO2-emissies door te investeren in gecertificeerde duurzame energieprojecten. Deze compensatie levert een klimaatneutrale brandstof op waarmee voertuigen netto geen CO2-uitstoot meer veroorzaken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande folder en u kunt altijd contact opnemen met uw accountmanager of met onze kantoor.

 

Folder CO2 neutraal product OK.pdf